A- A A+

O nás

Chceme žiť spojené s Bohom v sesterskom spoločenstve a podľa príkladu Ježiša Krista slúžiť ľuďom. Silu na to čerpáme denne nanovo „z prameňov Spasiteľa“.

Podľa želania našej zakladateľky blahoslavenej matky Alfonzy Márie majú iní cez náš život a našu službu pocítiť a zakúsiť, že: