SymFly

Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa

je rehoľné spoločenstvo katolíckej Cirkvi, ktoré je dnes prítomné na štyroch kontinentoch.

Na tejto webovej stránke sa môžete viac dozvedieť o našej zakladateľke, o jej charizme a spiritualite, rovnako o živote a službe sestier v našej medzinárodnej kongregácii.  

Dúfame, že načerpáte radosť a necháte sa vo Vašom všednom dni inšpirovať našou zakladateľkou a jej duchom.  

Sestry Najsvätejšieho Spasiteľa

„Budete čerpať vodu s radosťou z prameňov spásy.“ Iz 12,3

Motto našej kongregácie

„Duch sestier Najsvätejšieho Spasiteľa má byť duchom Ježiša Krista.“

Podľa Prvých pravidiel 1,III

„Povolanie k rehoľnému životu je pre nás zároveň povolaním k spoločnému životu v mene Krista.“

Z našich Životných pravidiel 41

„Sme poslané, aby sme ohlasovali celým svojím životom: Boh miluje všetkých ľudí a prostredníctvom Krista ich chce vykúpiť.“

Z našich Životných pravidiel 47

„Náš zápal pre Božie kráľovstvo bude taký plodný, ako sa bude prehlbovať naše spojenie s Kristom.“

Z našich Životných pravidiel 13

„Ježiš Kristus, jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi, nám umožňuje podieľať sa na diele spásy.“

Z našich Životných pravidiel 6

„Duch modlitby je vnútorný postoj otvorenosti pre Božiu vôľu.“

Z našich Životných pravidiel 22

„Pravá komunita rastie postupne pričinením sa všetkých jej členov.“

Z našich Životných pravidiel 43