A- A A+

Aktuelles NewsSystem Single: SK

Zmena provinciálneho vedenia v Provincii Nemecko a Rakúsko

V sobotu 4. apríla 2020 skončili po deviatich rokoch svoj tretí a tým posledný mandát - tak ako to predpisujú naše Životné pravidlá - provinciálna predstavená sr. Rosa Fischer a provinciálna asistentka sr. Klara Sexlinger. Obom sestrám prajeme do ich ďalšieho poslania všetko dobré. Po zistení mienky sestier Provincie Nemecko a Rakúsko menovala generálna predstavená sr. Monika Heuser so svojou radou do vedenia nasledovné sestry:

sr. Barbaru Geissinger za novú provinciálnu predstavenú,

sr. Etelku Metzger a sr. Odiliu Göller za provinciálne asistentky (2. mandát),

sr. Agnes Krach za provinciálnu asistentku (1. mandát).

Nová provinciálna rada ako jednu zo svojich prvých úloh menovala, či skôr opätovne potvrdila so súhlasom generálneho vedenia sr. Adelheid Krizko za provinciálnu ekonómku a sr. Etelku Metzger za provinciálnu sekretárku.

Výmena vo vedení sa dotýka všetkých sestier a za bežných okolností sa koná slávnostne v sídle provincie v Norimbergu. Tentoraz sa to však kvôli koronakríze muselo udiať trochu inak. Sestry nového provinciálneho vedenia, s dôverou, že Božia pomoc ide s nimi všade, začali svoju službu 4. apríla 2020.

Zl'ava: sr. Adelheid, sr. Etelka, sr. Barbara, sr. Agnes, sr. Odilia