A- A A+

Aktuelles NewsSystem Single: SK

Definitívne „ÁNO“

 

Dve z našich sestier sa po čase formácie v noviciáte a po uplynutí obdobia dočasných sľubov rozhodli natrvalo zaviať Bohu v našej kongregácii.

V Provincii Slovensko zložila 8. decembra 2019 v Modrom kostole v Bratislave doživotné sľuby sr. Monika Mária Šlapková.

V Provincii Angola zložila 15.decembra 2019 vo farskom kostole v Môngua – Cunene doživotné sľuby sr. Rosa de Lima Tuyeikumwe.

Spolu s našimi sestrami sa tešíme z tohto ich v dôvere v Boha urobeného kroku a obom vyprosujeme mnoho požehnania, vytrvalosti a radosti v ceste za Pánom a pre službu blížnym.