A- A A+

Aktuelles NewsSystem Single: SK

Rok od blahorečenia

V deň 205. výročia narodenia matky Alfonzy Márie si v Bratislave pripomenuli prvé výročie od jej blahorečenia.

 

Tejto slávnosti predchádzala deväťdňová duchovná príprava. Počas nej sa spolu s veriacimi farnosti modlili sestry Najsvätejšieho Spasiteľa a sestry Božského Vykupiteľa, sympatizantky a laické členky posvätný ruženec a novénu k blahoslavenej Alfonze Márii.

Dňa 9. septembra v Modrom kostolíku celebroval slávnostnú svätú omšu vdp. Marián Červený spolu s viacerými kňazmi. Stretnutie pokračovalo v Centre Salvator na Jakubovom námestí pri spoločnom agapé.