A- A A+

Aktuelles NewsSystem Single: SK

1. výročie blahorečenia matky Alfonzy Márie

V pondelok 9. septembra 2019 sme slávili v krajinách, v ktorých naša kongregácia pôsobí, prvýkrát sviatok našej zakladateľky.

Už je tomu rok! A napriek tomu je naša radosť stále veľká. Tak dlho sme čakali na blahorečenie. Preto sme toto výročie s vďačnosťou slávili na rôznych kontinentoch a na miestach, kde pokračujeme v diele blahoslavenej matky Alfonzy Márie. Predkladáme niekoľko úryvkov z homílie Mons. Pierra Raffina, ktorú predniesol na slávnostnej sv. omši v kaplnke generálneho domu v Oberbronne a ktorá presahuje hranice kláštora:

„Pred rokom sme sa zhromaždili v katedrále v Štrasburgu, aby sme slávili blahorečenie Alžbety Eppingerovej – matky Alfonzy Márie. Jej osobná svätosť a jej charizma zakladateľky boli oficiálne uznané. Novú blahoslavenú teda neslávili iba v Alsasku a vo Francúzsku, ale aj vo všetkých krajinách, kde dnes Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa pôsobí. A to je skutočnosť, ktorá ma oslovovala od samého začiatku, čo poznám kongregáciu – oddanosť sestier, nezávisle od ich geografického pôvodu, zakladateľke. Je to veľká sila pre jednotu a dynamiku kongregácie.

Dnes ráno pri modlitbe posvätného čítania som bol oslovený textom od blahoslavenej Alfonzy Márie, ktorý je navrhnutý ako čítanie. Predstavuje úžasný apoštolský program smerom k tým, ktorí trpia. Matka Alfonza Mária bola zapálená túžbou hovoriť o Bohu a zároveň pomáhať druhým v ich telesnom utrpení, pretože vedela, že vzťah k Bohu je zdrojom uzdravenia. No súčasne ich rešpektovala takých akí sú a vedela, že možno nebudú ochotní prijať toto posolstvo.

Pápež Benedikt XVI. vo svojej veľkej a peknej encyklike Deus Caritas est vysvetľuje, že Cirkev vo svojej logike vždy našla primeranú odpoveď na nové potreby doby. Blahoslavená Alfonza Mária vedela vo svojej dobe nájsť odpoveď na to, čo potreboval alsaský vidiek. Prosme ju, aby nám pomohla vidieť a pochopiť, čo môžeme robiť pre to, aby sme aktívne svedčili o Kristovej láske.“