A- A A+

Aktuelles NewsSystem Single: SK

Moje povolanie k svätosti v súčasnom svete

ako sestry Najsvätejšieho Spasiteľa

 

Po dvojročnej prestávke sa v Centre Salvator v Bratislave opäť stretli mladšie sestry našej kongregácie žijúce v Európe. Tentoraz išlo o vždy aktuálnu tému vlastného povolania k svätosti, ktorú dal pápež František svojou apoštolskou exhortáciou Gaudete et exultate opäť viac do pozornosti.

Po spätnom pohľade na vlastnú cestu povolania k zasvätenému životu, po intenzívnej práci v malých skupinách a inšpiratívnej i zábavnej prezentácii v pléne mali sestry možnosť navštíviť miesta spojené s dvoma slovenskými blahoslavenými rehoľníkmi: sestrou Sv. Kríža Zdenkou Schelingovou a saleziánom pátrom Titusom Zemanom. Rozprávanie o ich veľkej statočnosti, vernosti a odvahe na všetkých hlboko zapôsobilo.

Všetko, čo sestry prežili mohli predniesť Pánovi v tichej celonočnej adorácii.

Po stretnutí s provinciálnymi predstavenými a s generálnu predstavenou v posledný deň sa nanovo posilnené rozišli žiť v konkrétnom dni to, čo na stretnutí načerpali.