A- A A+

Aktuelles NewsSystem Single: SK

Sestra Nicole Maria zložila prvé sľuby

Čerpajme vodu s radosťou z prameňov spásy (Izaiáš)

 

V nedeľu Božieho milosrdenstva zložila sestra Nicole Maria svoje prvé rehoľné sľuby vo farskom kostole svätej Alžbety v Bratislave. Slávnostnú svätú omšu slávil spolu s viacerými kňazmi páter Jozef Sukeník, minorita. Za účasti rodičov, súrodencov, príbuzných, známych, priateľov, spolusestier i členov farského spoločenstva sľuby chudoby, čistoty a poslušnosti v mene Kongregácie prijala sestra Gracia Kováčová, provinciálna predstavená.

Po svätej omši sa pozvaní hostia presunuli do jedálne Centra Salvator k slávnostnému obedu i spoločenskému programu. Ukončením spoločného programu boli slávnostné večerné chvály v kaplnke svätého Jozefa.

Novým miestom pôsobenia sestry Nicole Marie je komunita v Znojme, kde bude napĺňať poslanie vo farnosti.